Calendar

October 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Cofinançament d’estades de professorat visitant
Convocatòria de 2018

  • L’IMUB cofinançarà estades de professorat visitant amb aportacions de fins a un màxim de 1.500 € mensuals, que s'ajustaran a les disponibilitats pressupostàries en cada convocatòria. Els ajuts de l’IMUB es podran destinar a cobrir despeses de viatge, despeses d’allotjament o dietes de manutenció. En el cas de dietes, l’aportació de l’IMUB haurà d’incloure la retenció obligatòria per IRPF (fins a un 24%), llevat que es disposi d’un certificat de tributació en el país d’origen.

  • Les estades hauran de tenir una durada mínima d’un mes. Es donarà prioritat als candidats o candidates que tinguin previst impartir un curs o un seminari durant la seva estada.

  • La convocatòria romandrà oberta durant tot l'any i les estades s’hauran d’iniciar abans de l'estiu de l'any següent. Els ajuts seran avaluats pel Consell de Direcció de l’IMUB i atorgats conjuntament amb la Comissió de Recerca de Matemàtiques i Informàtica sempre que sigui possible, i podran cobrir un període inferior al sol·licitat. L’avaluació i resolució es farà com a mínim tres vegades l'any.

  • L’import màxim que es destina enguany a aquesta convocatòria és de 5.000 € per part de l'IMUB.

  • Cal estar donat d'alta com a membre de l'IMUB i entrar a la Intranet per tal de poder enviar sol·licituds mitjançant aquest formulari electrònic. També es poden formalitzar les sol·licituds a través de la pàgina Ajuts a la recerca de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica i és suficient fer-ho en un dels dos llocs.

Dades de la persona sol·licitant

Dades de la persona visitant

Documentació que cal adjuntar