Calendar

October 2018
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ajuts per a l’organització de trobades científiques
Convocatòria de 2018

  • Els ajuts estan destinats a finançar una part del cost de congressos, cursos avançats i jornades on algun membre de l’IMUB formi part del comitè organitzador i en els quals es faci constar l’IMUB com a entitat organitzadora o col·laboradora.

  • La convocatòria romandrà oberta durant tot l’any i les activitats s’hauran de dur a terme abans de l'estiu de l'any següent. Els ajuts seran avaluats pel Consell de Direcció de l’IMUB i atorgats conjuntament amb la Comissió de Recerca de Matemàtiques i Informàtica sempre que sigui possible. L’avaluació i resolució es farà com a mínim tres vegades l'any.

  • L’import màxim que es destina enguany a aquesta convocatòria és de 5.000 € per part de l'IMUB.

  • Cal estar donat d'alta com a membre de l'IMUB i entrar a la Intranet per tal de poder enviar sol·licituds mitjançant aquest formulari electrònic. També es poden formalitzar les sol·licituds a través de la pàgina Ajuts a la recerca de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica i és suficient fer-ho en un dels dos llocs.

Dades de la persona sol·licitant

Dades de l'activitat

Quantitat sol·licitada

Documentació que cal adjuntar