Governing Bodies

Consell plenari (Council)

L’IMUB es regeix per un Consell integrat per tots els membres de l’Institut.
El Consell elegeix un Consell Executiu, que nomena un Director.

IMUB is ruled by a Council composed by all the members of the Institute.
The Council elects an Executive Board, who appoints a Director.

Director i  vicedirector

Xavier Jarque (director)  i Carlos D’Andrea (vicedirector).

Consell executiu (Executive Board)

Carles Casacuberta
Carme Cascante
Carlos D’Andrea (vicedirector)
Núria Fagella
Xavier Jarque (director)
Simone Marchesi
Patricia Vallez (administració)
Arturo Vieiro
Jordi Vitrià
Josep Vives

Antics directors de l’IMUB (Former IMUB directors)

Joaquim Ortega-Cerdà (2017-2022)
Carles Casacuberta (2010-2017)
Àngel Jorba (2003-2010)
David Nualart (2000-2003).

Administració (Administration)

The Secretary of the IMUB is Patrícia Vallez.