Calls for Members

Cofinançament d’activitats i de visites d’investigadors

L’IMUB ofereix finançament als grups de recerca per a estades llargues d’investigadors visitants i per a l’organització de congressos o cursos avançats. Les sol·licituds seran avaluades pel Consell de Direcció i les resolucions s’adoptaran conjuntament amb la Comissió de Recerca de Matemàtiques i Informàtica sempre que sigui possible.
Les sol·licituds es poden formalitzar a través dels enllaços següents de la pàgina Ajuts a la recerca de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.