Annual Reports

Aquí podeu trobar les memòries anuals on es recull tota l’activitat científica de l’IMUB així com el tancament del pressupost
You can find here the annual reports containing all the scientific activity of IMUB, as well as the approved budgets.

2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023