El Dr. Xavier Ros-Oton premiat amb la Medalla d’Or Stampacchia

El Dr. Xavier Ros-Oton, membre de l’IMUB, ha estat premiat amb la Medalla d’Or Guido Stampacchia. Es tracta d’un premi internacional atorgat cada tres anys per la Unió Matemàtica Italiana juntament amb la Fundació Ettore Majorana. El premi reconeix contribucions destacades en el camp del Càlcul de Variacions i aplicacions relacionades.

Més Informació
https://umi.dm.unibo.it/2021/06/30/xavier-ros-oton-vince-la-medaglia-doro-guido-stampacchia/