III Jornada dels Instituts de Recerca propis de la UB

El dimarts 13 de febrer de 2024 farem la III Trobada dels Instituts de Recerca Propis de la UB. Aquest any es parlarà «d’Intel·ligència Artificial: Recerca i Societat». L’IMUB hi serà present amb la ponència «IA – de la teoria a la pràctica», pel professor Jordi Vitrià.

Podeu trobar tota la informació aquí. Cal registrar-se (gratuït).


Next Tuesday February 13, 2024 it will take place the III Metting of the UB Research Institutes. The main topic for this year is «Artificial Intelligence: Research and Society. The IMUB will be represented by Professor Jordi Vitrià, who will deliver a speech titled «AI – From theorem to practice.

All information can be found here (in catalan). Registrationis needed (no fee).

Més informació:

https://www.ub.edu/portal/web/instituts