Proclamació candidatures a director de l’IMUB 2022

ROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES A DIRECTOR/A DE L’IMUB

El director de l’IMUB, Joaquim Ortega Cerdà d’acord amb el que estableix l’article 22.1.c) del Reglament general d’eleccions de la Universitat de Barcelona proclama el següent candidat a director de l’IMUB

Candidatura:

Nom i cognoms: Xavier Jarque Ribera