Xavier Fernández-Real i Xavier Ros-Oton premi de la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer

El premi Ferran Sunyer i Balaguer a una monografia matemàtica de caràcter expositiu que presenti els darrers desenvolupaments d’una àrea activa en recerca, en la qual el concursant hagi contribuït de manera important, aquest any 2023 ha estat guanyat pel Xavier Ros-Oton (i el seu coautor del treball Xavier Fernández-Real).

En XavierRos-Oton és professor de la UB (Departament de Matemàtica i Informàtica) i membre de l’IMUB.